Istoricul Școlii Gimnaziale Nr.3 din Lupeni

Bogăția Văii Jiului, cărbunele, a început să fie pusă în valoare în secolul al XIX-lea de către Imperiul Habsburgic, devenit austro-ungar din 1867. În 1918, România Mare a înglobat și acest spațiu pe care l-a pus în valoare. Perioada comunistă care a început în 1945 și-a pus amprenta asupra regiunii. Noua putere comunistă a promovat o politică de industrializare forțată în cadrul căreia un rol central revenea exploatării bogățiilor subsolului. Această situație a dus la un aflux susținut de muncitori aduși din toate colțurile țării pentru a susține planurile ambițioase ale unei economii centralizate. În acest context, populația școlară din Valea Jiului a crescut substanțial ceea ce a impus extinderea rețelei școlare de pe raza orașului Lupeni. Astfel, în anul 1963, în timpul regimului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a construit, în doar câteva luni (17 februarie – 11 iulie 1963), spațiul care astăzi adăpostește Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni. Rapiditatea cu care a fost ridicată clădirea se explică prin simplismul promovat de politicile comunismului care puneau accent pe eficiență în dauna altor aspecte, cum ar fi esteticul sau confortul.

Ridicată în 1963

Noua școală și-a început activitatea, cu denumirea Școala Generală Nr. 3, în mod oficial la 1 septembrie 1963. Treptat, aceasta a ajuns să aibă circa 80 de cadre didactice și un efectiv școlar de aproximativ 1.600 de elevi, care învățau în 16 săli de clasă și trei laboratoare. Școala și-a păstrat denumirea inițială până în anul 2011 când, în conformitate cu noile prevederi legale, a devenit Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni. În intervalul dintre anii 2010-2013, școala a fost structură a actualului Liceu Tehnologic Lupeni.

Prezent

În prezent, procesul educațional se desfășoară în clădirea ridicată în anul 1963. Aceasta are pe lângă parter două nivele cu o suprafață desfășurată de 2.204 m.p. căreia i se adaugă anexa ridicată în anul 1982. Baza sportivă este reprezentată de un teren cu o suprafață de 1.125 m.p. În 2010, terenul a fost modernizat dându-i-se un caracter multifuncțional prin adăugarea gazonului sintetic, tribunei și instalației de iluminat. Acestuia i se adaugă curtea școlii, cu un spațiu verde ce oferă posibilitatea realizării anumitor activități educative în aer liber. Unul dintre punctele forte îl reprezintă biblioteca școlară care dispune de un bogat fond de carte (aproximativ 11.000 de volume). Școala este racordată la toate tipurile de utilități, iar încălzirea se realizează prin intermediul unei centrale proprii.

Şcoală modernă

Actualmente, Școala Gimnazială Nr. 3, care este situată în centrul Municipiului Lupeni, în cartierul Braia, pe drumul care duce spre deja celebra stațiune turistică Straja, are o populație școlară de peste 600 de elevi. Personalul acestei instituții publice, ca și autoritățile locale, depun eforturi susținute pentru a oferi comunității un învățământ de cea mia înaltă calitate. 

Școala ne unește! Împreună pentru o educație de calitate!

Misiune

Ne propunem să formăm, în cazul fiecărui copil, profilul unui elev deschis și receptiv, sociabil și polivalent care să dețină cunoștințe temeinice despre lumea care se dezvoltă permanent, să aibă deprinderi și capacități de adaptare la o societate mereu în schimbare, să aprecieze și să promoveze valorile și practicile democratice, un adevărat cetățean al mileniului III.

Viziune

Prin profesionalism și dedicație, întregul personal al unității de învățământ își propune să contribuie hotărâtor la asigurarea succesului elevilor noștri, astfel încât, Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni să fie, în continuare, locul unde fiecare elev primește ”știința” de A REUȘI.

Valori

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, de a le transmite valorile culturale şi morale necesare integrării lor în societatea contemporană.

Profesorii noştri

În anul şcolar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 48 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 30 titulari, 16 suplinitori calificați și 2 profesori asociaţi.

Distribuția personalului didactic după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 1 cadru didactic cu doctorat, 28 cu gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 8 cu definitivat şi 9 debutanți.

Din analiza totalului de cadre didactice rezultă că titularii reprezintă aproximativ 63%, iar cei cu doctorat și gradul I reprezintă aproximativ 61%.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 cuprinde:

 • învăţământ primar – 3 clase pregătitoare, 3 clasa I, 3 clasa II, 2 clasa III, 3 clasa IV;
 • învăţământ gimnazial – 2 clase clasa V, 3 clasa VI, 3 clasa VII, 4 de clasa VIII-a.

În actualul an şcolar, 2021-2022, s-au distins 99 elevi cu medii peste 9, cu burse de merit.

Catedrele noastre

  • Învăţământ primar;
  • Limba şi literatura română şi limbi moderne;
  • Matematica şi ştiinţele naturii;
  • Om şi societate;
  • Educaţie fizică, plastică şi muzicală;
  • Informatică şi TIC;
  • Educaţie tehnologică.

Număr total elevi

615

Săli de clasă

26

Cadre didactice

48 

Elevi cu burse de merit

99